Muzeum Wsi Kieleckiej- Park Etnograficzny w Tokarni

Tokarnia 303 , 26-060 Tokarnia , woj. świętokrzyskie
Tel: 519 467 107
Email:

Obiekt: Całoroczny

Opis obiektu

Muzeum Wsi Kieleckiej – Park Etnograficzny w Tokarni powołano w 1976 roku, a zaczęło funkcjonować od 1977 roku. Jest realizacją założeń naukowych etnografa i znawcy tradycyjnej kultury ludowej profesora Romana Reinfussa. Jego zamierzeniem było odtworzenie typowego układu osadniczego wiosek z różnych subregionów Kielecczyzny: Gór Świętokrzyskich, Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, Wyżyny Sandomierskiej i Niecki Nidziańskiej.

LISTOPAD – MARZEC
poniedziałek - niedziela - 9.00 - 15.00 /kasa czynna 8.30 - 14.30/ 
poniedziałek - wstęp bezpłatny - 9.00 - 15.00 (wyłącznie na wystawę stałą  budownictwa ludowego bez zwiedzania wnętrz)                

KWIECIEŃ i PAŹDZIERNIK
wtorek – niedziela - 9.00 - 17.00  /kasa czynna 8.30 - 16.30/
poniedziałek - wstęp bezpłatny - 9.00 - 17.00 (wyłącznie na wystawę stałą  budownictwa ludowego bez zwiedzania wnętrz)   

 MAJ – WRZESIEŃ
wtorek – niedziela - 10.00 - 18.00 /kasa czynna 9.30 - 17.30/
poniedziałek - wstęp bezpłatny - 10.00 - 18.00 (wyłącznie na wystawę stałą  budownictwa ludowego, bez zwiedzania wnętrz)    

Źródło oraz więcej informacji dostępnych na stronie https://mwk.com.pl/o-muzeum/park-etnograficzny-w-tokarni

Lokalizacja