Nadzór merytoryczny:

 Polska Federacja Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Gościnne" 

 

Dane do korespondencji:

Polska Federacja Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Gościnne"
ul. 1 Maja 16,
24-150 Nałęczów

tel:81 50 14 311
e-mail: federacja@agroturystyka.pl

  tel. 81 501 43 11, 666 361 423
  e-mail: info@agroturystyka.pl

 

Administrator serwisu:

Lubelski Związek Stowarzyszeń Agroturystycznych

ul. 1 Maja 16,
24-150 Nałęczów

NIP: 713 24 86 055
Bank Spółdzielczy w Wojciechowie
Nr: 50 8735 1017 1000 0791 2000 0010