Muzeum - Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec

ul Podzamcze 1 , 32-551 Babice, woj. małopolskie
Tel: 32 622 87 49, 32 646 28 10
Email:

Obiekt: Całoroczny

Opis obiektu

Nadwiślański Park Etnograficzny, powstał w 1968 r. w celu zgromadzenia, zachowania i udostępniania zwiedzającym przykładów budownictwa drewnianego charakterystycznego dla Zachodniej Małopolski. W domach krytych słomą lub gontem znajduje się pełne wyposażenie, jakiego używała ludność XVIII i XIX wieku. Znajduje się tu m.in. zagroda wiejska obejmująca dom mieszkalny połączony z oborą, stajnią, stodołą i spichlerzem. Osobliwością są stodoły sześcio lub ośmioboczne wznoszone w konstrukcji zrębowej na tzw. „jaskółczy ogon”. Jednym z najciekawszych obiektów znajdujących się na terenie Skansenu jest kościółek przeniesiony z Ryczowa pochodzący z XVI wieku i drewniana dzwonnica z Nowej Góry z 1770 r. Nie mniej interesujący jest zespół obiektów mieszkalnych obrazujących architekturę małomiasteczkową i podmiejską. Warto zwrócić uwagę na chałupę sołtysa, kuźnię i olejarnię oraz zrekonstruowaną i czynną karczmę z Minogi, w której serwuje się jeszcze m.in. tradycyjne potrawy. Znakomitym dopełnieniem ówczesnego wyglądu wsi i miasteczek jest zrekonstruowany drewniany dwór z Drogini, wzniesiony przez Adama Jordana ok. 1730 r.
Integralną częścią kompleksu jest również malowniczo położony (Rezerwat Przyrody) Zamek Lipowiec. Pierwsza wzmianka o tym miejscu pojawia się w dziele Jana Długosza i mówi, że teren na którym wzniesiono zamek należał u początku XIII w. do małopolskiego rodu rycerskiego Gryfitów.
Zamek składa się z trzech zasadniczych elementów: zespołu zabudowy zamku górnego zgrupowanego wokół niewielkiego dziedzińca; zespołu przedbramia rozlokowanego na spadku terenu, na południe od zamku górnego; przedzamcza rozciągającego się na południowy wschód od zamku górnego.

Lokalizacja