Muzeum Kultury Ludowej w Wegorzewie

ul. Portowa 1, 11-600 Węgorzewo , woj. warmińsko-mazurskie
Tel: 87 427 52 78, 87 427 32 42
Email:

Obiekt: Całoroczny

Opis obiektu

Historia węgorzewskich zbiorów muzealnych sięga lat sześćdziesiątych XX wieku, kiedy to grupa miłośników Regionu rozpoczęła gromadzenie różnego typu zabytków. Obecnie główne zainteresowania placówki ogniskują się wokół kultury ludowej wszystkich grup etnicznych i narodowościowych zamieszkujących współcześnie i w przeszłości Polskę północno–wschodnią. Gromadzone są tu muzealia z obszaru Mazur i Warmii oraz z terenów macierzystych dzisiejszych mieszkańców tego Regionu. W zbiorach znajdują się przedmioty codziennego użytku, sprzęt gospodarczy, tkaniny i odzież, akcesoria obrzędowe, sztuka ludowa... Wśród nich wyróżniają się obrazy Tymoteusza Muśki, rzeźby Stanisława Cierniaka, Aleksandra Słomińskiego, Jana Girwidza, Stanisława Reka oraz bogata kolekcja unikalnych pisanek, wycinanek, kwiatów z tkanin i bibułki. Obok zabytków etnograficznych w swoich zbiorach Muzeum posiada także zabytki historyczne oraz archeologiczne.

Kolekcje wzbogaca dodatkowo wciąż powiększające się archiwum fotografii, nagrań dźwiękowych i audiowizualnych, a także opracowań tekstowych, dokumentujących poszczególne zjawiska z zakresu dziedzictwa niematerialnego poszczególnych grup narodowościowych i etnicznych, zamieszkujących obecnie tereny Warmii, Mazur i Suwalszczyzny. 

REGULAMIN ZWIEDZANIA MUZEUM KULTURY LUDOWEJ W WĘGORZEWIE

Od 15 czerwca do 15 września 2022 r.
Muzeum czynne od poniedziałku do niedzieli w godz. 9:00 - 17:00
Kasa czynna do godz. 16:00. Po zamknięciu kasy brak możliwości zwiedzania.
Wejście na teren parku etnograficznego co 30 minut; w soboty i niedziele co 1 godzinę.

Źródło oraz więcej informacji dostępnych na stronie:  http://www.muzeum-wegorzewo.pl/?L=918

Lokalizacja