Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu

ul. Bulwar Zygmunta Augusta 11 , 82-300 Elbląg , woj. warmińsko-mazurskie
Tel: 55 232 72 73
Email:

Obiekt: Całoroczny

Dla niepełnosprawnych Języki: angielski

Opis obiektu

To najstarsze muzeum na Warmii i Mazurach oraz jedna z najciekawszych instytucji kulturalnych w rejonie północnej Polski, która w swoich zbiorach posiada ok. 115 tys. muzealiów. Muzeum mieści się w centrum zabudowy śródmiejskiej Starego Miasta. Jego siedzibę stanowią: budynek wschodni Podzamcza oraz budynek zachodni – Gimnazjum. Zabytkowe obiekty zlokalizowane są wokół dziedzińca tzw. podzamcza północnego, reliktu przestrzennego i budowlanego dawnego kompleksu zamku krzyżackiego. W obu budynkach można podziwiać gromadzone od ponad 150 lat eksponaty, pochodzące z okolicznych stanowisk archeologicznych, m.in. średniowiecznych założeń staromiejskich, dawnej wikińskiej faktorii handlowej Truso oraz gockiej nekropolii w Weklicach.

Prace wykopaliskowe, prowadzone na niespotykaną w Europie skalę sprawiają, że z każdym rokiem zbiory muzealne powiększają się o tysiące kolejnych przedmiotów wykonanych z ceramiki, metalu, drewna, skóry, szkła czy bursztynu. Niektóre z tych obiektów są ewenementami na skalę europejską, jak np. kolekcja średniowiecznych instrumentów muzycznych i znaków pielgrzymich, wikińskie amulety i kompas słoneczny, czy też bogato zdobione przedmioty użytku codziennego rzymskiej proweniencji. Odnalezione artefakty świadczą o niezwykłej historii i rozległych kontaktach handlowych mieszkańców ziemi elbląskiej z wieloma regionami dawnej Europy.

Muzeum otwarte jest w następujących dniach i godzinach:

  • w okresie od 1 czerwca do 30 września – wtorek – niedziela od godz. 10:00 do godz. 18:00, Kasa czynna jest do godziny 17.00
  • w okresie od 1 października do 31 maja –  wtorek – niedziela od godz. 8:00 do godz. 16:00. Kasa czynna jest do godziny 15.00.

Źródło oraz więcej informacji dostępnych na stronie: http://www.muzeum.elblag.pl

Lokalizacja