Obrazek wyróżniający artykułu - Dobre praktyki na lubelszczyź

Region lubelski ze względu na dużą różnorodność krajobrazu posiada doskonałe warunki do rozwijania turystyki wiejskiej. 
Obecny rozwój technologiczny stwarza szansę na podniesienie jakości świadczonych usług oraz promocję dotychczasowych, jak również nowych gospodarstw agroturystycznych. 

Region lubelski ze względu na dużą różnorodność krajobrazu posiada doskonałe warunki do rozwijania turystyki wiejskiej. 
Obecny rozwój technologiczny stwarza szansę na podniesienie jakości świadczonych usług oraz promocję dotychczasowych, jak również nowych gospodarstw agroturystycznych. Aby osiągnąć korzyść z działalności agroturystycznej, należy przyciągnąć jak najwięcej gości. Kluczem do wygrania walki o turystę jest wysoka jakość usług. 
W turystyce wiejskiej jedynym systemem, który w sposób obiektywny pozwala na dokonanie oceny jakości Wiejskiej Bazy Noclegowej jest system kategoryzacji prowadzony przez Polską Federację Turystyki Wiejskiej „GG”. System kategoryzacji to jedno z najważniejszych narzędzi, które przyczynia się do wzrostu jakości usług, ale także do kształtowania produktu turystyki wiejskiej. Obiekty oceniane sa w skali od 1 do 3 słoneczek oraz dzielone są na dwa rodzaje obiektów:
- Wypoczynek u rolnik
- Wypoczynek na wsi
Lubelski Związek Stowarzyszeń Agroturystycznych otrzymał dofinansowanie na realizację projektu, w którym zostanie poddanych kategoryzacji 10 obiektów. 

Zadanie publiczne finansowane jest ze środków otrzymanych od Województwa Lubelskiego zgodnie z umową nr 2919/PST/CP/24 z dnia 22 kwietnia 2024 roku.

 

Galeria