Obrazek wyróżniający artykułu - Jakość w usługach podstawą

W ramach realizacji zdania pt. „Kategoryzacja czynnikiem podniesienia jakości usług obiektów turystyki wiejskiej w województwie lubelskim” odbyło się szkolenie on-line na platformie zoom pt. „Jakość w usługach podstawą konkurencyjności”

W ramach realizacji zdania pt. „Kategoryzacja czynnikiem podniesienia jakości usług obiektów turystyki wiejskiej w województwie lubelskim” odbyło się szkolenie on-line na platformie zoom pt. „Jakość w usługach podstawą konkurencyjności”. Organizatorem szkolenia był Lubelski Zwiazek Stowarzyszeń Agroturystycznych.
W szkoleniu uczestniczyli właściciele obiektów agroturystycznych z województwa lubelskiego.

W czasie szkolenia został omówiony m.in: regulamin kategoryzacji, wymagania kategoryzacyjne, wymagania dla rodzaju obiektów „Wypoczynek u Rolnika”, specjalizacje w kategoryzacji oraz rola kategoryzacji w promocji oferty turystyki wiejskiej.
 
Wymagania kategoryzacyjne to swoisty katalog dobrych inwestycji infrastrukturalnych, które zdecydują o konkurencyjności oferty.
Kategoryzacja ułatwia podjęcie właściwej decyzji dotyczącej wyboru oferty wakacyjnej i zagwarantuje klientom obiektów agroturystycznych odpowiednio wysoką jakość usług, dzięki czemu pobyt w takim gospodarstwie będzie dawał pełną satysfakcję.

Materiały szkoleniowe dostępne będą po kontakcie e-mail: info@agroturystyka.pl
Zadanie publiczne jest finansowane ze środków otrzymanych od Województwa Lubelskiego zgodnie z zawartą umową nr 290/PST/CP/23 z dnia 30 marca 2023r.
 
 

Galeria