Obrazek wyróżniający artykułu - Ogólnopolski Konkurs Plastycz

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza dzieci z terenów wiejskich do udziału w XIII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym o nazwie "Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy".

Celem konkursu jest promowanie pozytywnych wzorców związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego oraz zapobieganie wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym. 

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach wiekowych:

  • I grupa — klasy 0 – III szkoły podstawowej;
  • II grupa — klasy IV – VIII szkoły podstawowej.

Autorzy najlepszych prac wysłanych do 31 marca 2023 roku, otrzymają nagrody ufundowane przez KRUS, współorganizatorów oraz patronów konkursu, a ich prace będą publikowane w materiałach promocyjnych KRUS.

Źródło oraz więcej informacji dostępnych na stronie https://ksow.pl/aktualnosc/krus-zacheca-do-kreatywnosci-trwa-xiii-ogolnopolski-konkurs-plastyczny-dla-dzieci

Galeria