Obrazek wyróżniający artykułu - Raport dotyczący podaży tury

Polska Federacja Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Gościnne" podpisała umowę na realizację zadnia pt. „Raport dotyczący podaży turystyki wiejskiej po pandemii COVID-19".

Raport obejmuje przeprowadzenie badań, opracowanie wyników i sprawozdanie. Zadanie zostanie wykonane na zlecenie i ze środków budżetowych Ministerstwa Sportu i Turystyki. 

Badanie odnosić się będzie do m.in. następujących kwestii:

Charakterystyka właścicieli obiektów turystyki wiejskiej
Działalność agroturystyczna oraz jej potencjał (Skala prowadzonej działalności, struktura zakwaterowania - pokoje gościnne, samodzielne jednostki mieszkalne, zakres usług dodatkowych prowadzonych w obiekcie turystyki wiejskiej, wykorzystanie potencjału wsi w ofercie gospodarstwa, oferta usług prozdrowotnych, usługi wyżywienia w gospodarstwie,
Jakość usług w gospodarstwach agroturystycznych - Jakość bazy noclegowej, jakość bazy sanitarnej
Przynależność do organizacji branżowych
Formy promocji wykorzystywane w obiekcie turystyki wiejskiej

Uzyskane dane posłużą również do zgłaszania inicjatyw ustawodawczych, mających na celu zahamowanie negatywnych procesów zachodzących w polskiej turystyce wiejskiej oraz wsparcie rozwoju i promocji oferty turystycznej polskiej wsi.

Galeria