Obrazek wyróżniający artykułu - Raport na temat podaży turyst

Polska Federacja turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Gościnne" w ramach zadania dofinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki opracowała „Raport na temat podaży turystyki wiejskiej po pandemii COVID-19”.
W ramach projektu przeprowadzono badanie ankietowe wśród 300 obiektów z całej Polski. 

Polska Federacja turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Gościnne" w ramach zadania dofinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki opracowała „Raport na temat podaży turystyki wiejskiej po pandemii COVID-19”.
W ramach projektu przeprowadzono badanie ankietowe wśród 300 obiektów z całej Polski.

Na podstawie wyników badań został opracowany raport który odnosi się do następujących kwestii:
a.    Charakterystyka właścicieli obiektów turystyki wiejskiej
b.    Uwarunkowania finansowe prowadzenia działalności turystycznej na obszarach wiejskich (Formy opodatkowania, udziału dochodów z prowadzenia działalności turystycznej na wsi w całości osiąganych dochodów).
c.    Działalność agroturystyczna oraz jej potencjał (Skala prowadzonej działalności, struktura zakwaterowania - pokoje gościnne, samodzielne jednostki mieszkalne, zakres usług dodatkowych prowadzonych w obiekcie turystyki wiejskiej, wykorzystanie potencjału wsi w ofercie gospodarstwa, oferta usług prozdrowotnych, usługi wyżywienia w gospodarstwie, 
d.    Jakość usług w gospodarstwach agroturystycznych - Jakość bazy noclegowej, jakość bazy sanitarnej
e.    Przynależność do organizacji branżowych

Raport - ZAPOZNAJ SIĘ

Galeria