Obrazek wyróżniający artykułu - Realizacja nowego projektu - I

Polska Federacja Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Gościnne" otrzymała dotację z Ministerstwo Sportu i Turystyki na realizację projektu "Internet w dobie pandemii drogą do sukcesu organizacji i własnej działalności"

Celem projektu jest dostosowania metod świadczenia usług turystycznych do nowej rzeczywistości po pandemii COVID-19. Uczesestnicy projektu zdobędą wiedzę oraz umiejętności w zakresie wykorzystywania komunikatorów internetowych w swojej działalności oraz pracy na rzecz stowarzyszenia, nabędą umiejętności posługiwania się tymi narzędziami oraz praktycznie przetestuję ich wykorzystanie.
Głównym celem projektu jest nabycie przez kwaterodawców umiejętności z zakresu wykorzystania komunikatorów internetowych w swojej działalności ze szczególnym uwzględnieniem korzystania z platformy zoom, umożliwiającej bezpłatne prowadzenie spotkań dla ponad 100 osób.

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące działania:
1.    Organizacja trzech trzydniowych szkoleń dla 45 osób z terenu całej Polski.
2.    Wykonanie prac informatycznych w serwisie www.agroturystyka.pl umożliwiających wprowadzenie mechanizmu „Kalendarz zajętości terminów

Galeria