Obrazek wyróżniający artykułu - Realizacja projektu - kategory

Lubelski Związek Stowarzyszeń Agroturystycznych realizuje projekt pt. „Kategoryzacja czynnikiem podniesienia jakości usług obiektów turystyki wiejskiej w województwie lubelskim”. Zadanie publiczne jest finansowane ze środków otrzymanych od Województwa Lubelskiego zgodnie z zawartą umową nr 290/PST/CP/23 z dnia 30 marca 2023r

Lubelski Związek Stowarzyszeń Agroturystycznych realizuje projekt pt. „Kategoryzacja czynnikiem podniesienia jakości usług obiektów turystyki wiejskiej w województwie lubelskim”. Zadanie publiczne jest finansowane ze środków otrzymanych od Województwa Lubelskiego zgodnie z zawartą umową nr 290/PST/CP/23 z dnia 30 marca 2023r.

W ramach projektu skategoryzowanych zostanie 30 obiektów z województwa lubelskiego.
Celem projektu jest wzrost konkurencyjności oferty turystyki wiejskiej województwa lubelskiego. Sprawdzone i rekomendowane obiekty są podstawą do tworzenia ofert sieciowych oraz ofert skierowanych na rynek zagraniczny.

Czym jest kategoryzacja:

Kategoryzacja Wiejskiej Bazy Noclegowej polega na nadaniu poszczególnym obiektom noclegowym określonej kategorii, świadczącej o jakości wyposażenia i oferowanych usług. Pozwala na uporządkowanie i uzyskanie przejrzystości ofert oraz stworzenie wiarygodnych jakościowo produktów turystycznych. Skategoryzowane obiekty gwarantują odpowiednio wysoką jakość usług i są chętniej odwiedzane przez gości. n

W chwili obecnej obiekty rekomendowane są w dwóch kategoriach:

Wypoczynek na wsi      Wypoczynek u rolnika.

Świadectwem sprawdzonej jakości kwater wiejskich są słoneczka.

Korzyści dla kwaterodawcy wynikające ze skategoryzowania obiektu:

  1. Wymagania kategoryzacyjne jako fundament budowania oferty o wysokiej jakości.
  2. Nobilitacja gospodarstwa z przynależności do grupy obiektów markowych.
  3. Umieszczanie tablic rekomendacyjnych: ,,Wypoczynek na wsi’’ lub ,,Wypoczynek u rolnika’’,  wyróżniających obiekt na danym terenie.
  4. Możliwość zamieszczenia logo PFTW ,,GG’’ na własnych materiałach promocyjnych.
  5. Możliwość udziału w akcjach promocyjnych PFTW ,,GG’’ – targi, pikniki, imprezy plenerowe.
  6. Bezpłatna promocja oferty w katalogach.
  7. Wzrost sprzedaży oferty.
  8. Wzrost konkurencyjności oferty w miejscowości, kraju i zagranicą.
  9. Profesjonalne doradztwo inspektorów w zakresie podnoszenia jakości usług, urządzenia wnętrz, zagospodarowania terenu.

Galeria