Obrazek wyróżniający artykułu - Szkolenie w ramach realizacji

W dniach 16 – 18 czerwca w woj. pomorskie odbędzie się szkolenie pt. „Nowe obowiązki kwaterodawców wynikające z Ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich”. Szkolenie realizowane jest w ramach realizacji zadania pt. Bezpieczny wypoczynek na polskiej wsi, dofinansowane jest ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Wprowadzona Ustawa o ochronie małoletnich, czyli tzw. ustawa Kamilka, która weszła w życie 15 lutego 2024 r., dotyczy też obiektów turystyki wiejskiej w tym agroturystyki. Właściciele wszystkich obiektów mają obowiązek zapoznać się z ustawą i wdrożyć jej przepisy. Zgodnie z art. 10 ustawy obowiązek wprowadzenia wymaganych standardów musi być zrealizowany w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy - czyli do 15 sierpnia 2024 r. Jest to tak zwany okres przejściowy, na dostosowanie działalności danego podmiotu do zgodności z ustawą.
Podczas szkolenia m.in:
•   omówione zostaną przepisy Ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (tzw. Ustawa o ochronie małoletnich), która wprowadziła nowe instrumenty
ochrony praw dzieci.
•    opracowane dla swojego obiektu Standardy Ochrony Małoletnich

Opracowane materiały szkoleniowe zostaną umieszczone na stronie www.pftw.pl

Dofinansowanie zadania publicznego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki

Galeria