Obrazek wyróżniający artykułu - Walne Zebranie Polskiej Federa

W dniu 20 czerwca 2023 roku odbyło się Walne Zebranie Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”. 
Zebranie odbyło się w siedzibie Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Warszawie. 
Spotkanie poprowadziła Wiceprezes Federacji Pani Krystyna Drąg. Z uwagi na upływ okresu kadencji Zarządu Federacji, spotkanie poświęcone było w głównej mierze dokonaniu wyboru nowego składu Zarządu.

W dniu 20 czerwca 2023 roku odbyło się Walne Zebranie Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”. 
Zebranie odbyło się w siedzibie Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Warszawie. 
Spotkanie poprowadziła Wiceprezes Federacji Pani Krystyna Drąg. Z uwagi na upływ okresu kadencji Zarządu Federacji, spotkanie poświęcone było w głównej mierze dokonaniu wyboru nowego składu Zarządu.

Decyzją obecnych na sali członków Prezesem Zarządu został ponownie Pan Wiesław Czerniec.
Pozostały skład Zarządu: Krystyna Drąg, Violetta Wawszczak, Andrzej Mikołajewicz, Andrzej Kwiatkowski.
W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Pan Adam Stocki, Pani Katarzyna Wróblewska oraz Pani Agata Waniczek. 


Podczas zebrania Prezes Wiesław Czerniec przedstawił sprawozdanie z działalności Federacji oraz plan pracy. Podjęto wiele dyskusji, m.in. o zmianie kwoty składki członkowskiej, składek członków wspierających, możliwości dalszego rozwoju Federacji.

Galeria