Obrazek wyróżniający artykułu - Zaproszenie do promocji w nowy

Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” przystępuje do wydania nowego katalogu pt. „Wieś Polska Zaprasza 2023”.
Katalog będzie zawierał ofertę kwater agroturystycznych posiadających aktualną rekomendację wynikająca z kategoryzacji obiektu oraz wykaz wszystkich kwater agroturystycznych zrzeszonych w Stowarzyszeniach Agroturystycznych przynależnych do Federacji. Poprzednia edycja katalogu cieszyła się ogromnym zainteresowaniem wśród klientów, dlatego istnieje potrzeba wydania zaktualizowanej publikacji.

Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” przystępuje do wydania nowego katalogu pt. „Wieś Polska Zaprasza 2023”.
Katalog będzie zawierał ofertę kwater agroturystycznych posiadających aktualną rekomendację wynikająca z kategoryzacji obiektu oraz wykaz wszystkich kwater agroturystycznych zrzeszonych w Stowarzyszeniach Agroturystycznych przynależnych do Federacji. Poprzednia edycja katalogu cieszyła się ogromnym zainteresowaniem wśród klientów, dlatego istnieje potrzeba wydania zaktualizowanej publikacji.

Stowarzyszenia zrzeszone w Federacji to przede wszystkim stowarzyszenia kwaterodawców. Jednak o przyjeździe turystów do danego regionu decyduje ogólnie rozumiana jego atrakcyjność. Stąd też bardzo ważna jest oferta spędzania czasu wolnego na polskiej wsi. O długości pobytu w danym miejscu decyduje ilość atrakcji turystycznych.

Chciałbym Państwa zaprosić do zamieszczenia oferty w w/w wydawnictwie. Koszt reklamy na całej stronie (format A5) wynosi 1000 zł, moduł 1/2 strony - 500 zł, moduł 1/5 strony - 300 zł. Nakład katalogu to 5 tys.  egzemplarzy.

Katalog będzie kolportowany podczas kampanii promocyjnej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pn. „Odpoczywaj na wsi”. Kampania obejmuje promocję podczas najważniejszych targów turystycznych  w Polsce m.in w Opolu, Częstochowie, Warszawie, Poznaniu, Nadarzynie. Ponadto Federacja będzie uczestniczyła w innych imprezach promocyjnych na terenie całej Polski.

Proszę o podjęcie decyzji w sprawie przystąpienia do dnia 10 maja 2023 roku na e-mail federacja@agroturystyka.pl

Arkusz zgłoszeniowy - POBIERZ

 

Galeria