Obrazek wyróżniający artykułu - Zielone Lato w agroturystyce.

Zielone Lato w agroturystyce. Wybrano najlepsze gospodarstwa agroturystyczne w 2022 r. na Warmii i Mazurach. 

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego wybierając najlepsze miejsca do relaksu w duchu slow rozstrzygnął Konkurs Agro-Eko-Turystyczny Zielone Lato.

Zielone Lato w agroturystyce.
Wybrano najlepsze gospodarstwa agroturystyczne w 2022 r. na Warmii i Mazurach. 

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego wybierając najlepsze miejsca do relaksu w duchu slow rozstrzygnął Konkurs Agro-Eko-Turystyczny Zielone Lato. 
Jest to jeden z najstarszych a z pewnością najpopularniejszy konkurs, który rekomenduje turystom najlepsze obiekty turystyczne zlokalizowane na obszarach wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego.
Laureaci Zielonego Lata wybierani są w trzech kategoriach:
a)    gospodarstwa gościnne – wypoczynek u rolnika (typowe gospodarstwa agroturystyczne),
b)    gospodarstwa gościnne – wypoczynek na wsi (inne obiekty turystyczne działające na obszarach wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego),
c)    zagrody edukacyjne.

W roku 2022 przyznano następujące nagrody:
 - w kategorii wypoczynek na wsi:
 I miejsce Pałac Nakomiady z Nakomiad;
II miejsce Siedlisko Nawiady z miejscowości Nawiady;
III miejsce Siedlisko Letnia Kuchnia z Barczewka;

W tej samej kategorii komisja konkursowa postanowiła przyznać dwa równorzędne wyróżnienia następującym obiektom: Dom w zbożu z miejscowości Wronka; https://www.facebook.com/domwzbozu oraz Rojst. Borowinowy Las z miejscowości Krawczyki; www.rojst.pl.
 
- w kategorii wypoczynek u rolnika:
I miejsce przyznano ex aequo: Gospodarstwu agroturystycznemu Sasek z miejscowości Sasek Mały oraz Gospodarstwu agroturystycznemu Kamez z Wawroch;

- w kategorii zagrody edukacyjne: 
I miejsce zajęła Zagroda edukacyjna Warmińska Pszczoła z Purdy;
II miejsce przyznano Zagrodzie edukacyjnej Bartnik Mazurski z Gnatowa;

Zdaniem członków tegorocznej komisji konkursowej, oceniającej zgłoszone obiekty, kondycja turystyki wiejskiej na Warmii i Mazurach, w tym bardzo wymagającym dla branży turystycznej czasie, zdaje się być gwarantem rozwoju i specjalizacji usług turystycznych regionu, doskonale wpisującym się w globalne trendy rozwoju branży. 
Zarówno obiekty turystyki wiejskiej jak i zgłoszone do konkursu i w nim wyróżnione gospodarstwa agroturystyczne, mogą stanowić przykład wzorcowo działających obiektów turystycznych, czerpiących z dziedzictwa, kultury i położenia swoich obiektów na wiejskich terenach Warmii i Mazur,  stanowiących dla turysty kompleksową ofertę wypoczynku w duchu slow.  
Na podkreślenie zasługuje również prężnie rozwijająca się Sieć Zagród Edukacyjnych na Warmii i Mazurach, której przedstawiciele nagrodzeni w tegorocznej edycji konkursu, mogą służyć za przykład tzw. dobrych praktyk w tej dziedzinie. 

Zachęcamy do odwiedzania Laureatów Konkursu Zielone Lato!

 

Galeria