Muzeum Ziemi Kłodzkiej

ul. Ignacego Łukasiewicza 4, 57-300 Kłodzko, woj. dolnośląskie
Tel: 74 867 35 70, 74 867 38 95
Email:

Obiekt: Całoroczny

Opis obiektu

Misją naszego Muzeum jest ochrona materialnego i duchowego dziedzictwa kulturowego ziemi kłodzkiej. W tym celu wdrażamy wieloletni program tworzenia kłodzkiej kolekcji regionalnej, będącej dokumentacją i świadectwem miejscowej kultury. Dzięki realizowanemu od wielu lat programowi edukacji regionalnej, poprzez liczne wystawy i wydarzenia edukacyjne, kształtujemy wrażliwość dzieci i młodzieży na miejscową spuściznę kulturową i wypracowujemy postawy służące ochronie i zachowaniu dziedzictwa. Pragniemy również działać jako instytucja aktywizująca życie kulturalno-artystyczne mieszkańców Kłodzka i ziemi kłodzkiej.

Największe kolekcje w zbiorach Muzeum stanowią – zbiór cyny, numizmatów, zegary śląskie z doby uprzemysłowienia na Dolnym Śląsku oraz szkło unikatowe, ze szczególnym uwzględnieniem dorobku artystów działających na ziemi kłodzkiej po 1945 r. Interesującym zbiorem literatury regionalnej dysponuje biblioteka naukowa, przekształcana w ośrodek wiedzy i informacji o regionie.

źródło: www.muzeum.klodzko.pl

Lokalizacja