Kategoryzacja wiejskiej bazy noclegowej polega na nadaniu poszczególnym obiektom noclegowym określonej kategorii, świadczącej o jakości wyposażenia i oferowanych usług. Pozwala na uporządkowanie i uzyskanie przejrzystości ofert oraz stworzenie produktów turystycznych wiarygodnych jakościowo.

Celem Kategoryzacji jest:
• podnoszenie jakości świadczonych usług w obiektach turystyki wiejskiej,
• rekomendacja i promocja obiektów poddanych ocenie kategoryzacyjnej,

Systemem Kategoryzacji Wiejskiej Bazy Noclegowej zarządza Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”.

Regulamin Kategoryzacji od 2023 r.- https://pftw.pl/storage/2021/12/regulamin_kategoryzacji_2023-1.pdf

Arkusze do własnej oceny obiektu od 2023 roku - Pobierz

Link do wniosku do kategoryzacji obiektu – https://pftw.pl/zglos-obiekt/ 

Poznaj obiekty z trzema słoneczkami - kliknij i sprawdź

Poznaj obiekty z dwoma słoneczkami - kliknij i sprawdź

Poznaj obiekty z jednym słoneczkiem - kliknij i sprawdź